NiteLite
Úvodem
Něco o mně
Astrotechnika
Pozorování
Stanoviště
Skládací dobsony
Cyklosvítilna
Zajímavá místa
Fotozápisník
MFF praktika
Odkazy
Guestbook
Manětínská oblast tmavé oblohy

If your experiment needs statistics, you ought to have done a beter experiment.

Ernest Rutheford


Jednou z časově nejnáročnějších povinností studenta fyziky na MFF jsou základní fyzikální praktika. Především následné zpracování měření je někdy opravdová chuťovka, zvláště pak nesedí-li naměřená data s teorií, nebo dokonce zjistíte, že jste naměřili něco jiného než jste měli. Každý pak jistě ocení možnost nahlédnout, zdali se již s podobným problémem nesetkal někdo dříve. Vzhledek k tomu, kolik času jsem strávil u počítače psaním protokolů, budu moc rád, pokud moje dílka poslouží i někomu jinému.

U každé úlohy je uvedena konečná známka, pouze u 1. série se mi podařilo někam zašantročit opravené protokoly, takže zde známky nejsou. Nicméně si pamatuji že hůř než za dva jsem nikdy nedostal. Ještě je třeba poznamenat, že v průběhu času se úlohy drobně modifikují, takže nepanikařte, pokud dojdete k jiným výsledkům než vaši předchůdci.

Soubory PI-PIII jsou zatím ve formátu .doc, PIV je v .pdf.

Praktikum I

číslo název úlohy známka
II Harmonické kmity mechanického oscilátoru ?
III Proudění viskózní kapaliny trubicemi kruhového průřezu ?
IX Měření modulu pružnosti v tahu ?
X Rychlost šíření zvuku ?
XII Měření viskozity ?
XIV Studium teplotní závislosti povrchového napětí ?
XVII Studium otáčení tuhého tělesa ?
XIX Volný pád koule ve viskózní kapalině ?
XXI Tíhové zrychlení ?

Praktikum II

Úlohy praktika II měly špatně zadanou URL, moc se omlouvám, už je to správně.

číslo název úlohy známka
IV Měření malých odporů 1
V Měření osciloskopem 2
VII Měření indukčnosti a kapacity metodou přímou 2
IX Charakteristiky termistoru 2
X Hallův jev 1
XV Charakteristiky triody 1
IXX Měření s torzním magnetometrem 1
XXI Studium hysterezních smyček feritů 1

Praktikum III

číslo název úlohy známka
IV Měření fotometrického diagramu 1
V Vlastnosti rentgenového záření 1-
VIII Měření vlnových délek světla interferometry 1
X Měření indexu lomu Pulfrichovým refraktometrem 2
XIII Měření modulu pružnosti v tahu 1
XV Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru 1-
XVII Měření absorpce světla 1-
XIX Měření indexu lomu Jaminovým interferometrem 1

Praktikum IV

číslo název úlohy známka
I Studium relativistických jaderných interakcí 17b
II Studium ionizačních komor 20b
IV Totální účinný průřez γ záření 18b
VII Anihilace 19b
VIII Absorpce β záření 20b
X Studium nukleární magnetické rezonance 20b
XI Stern-Gerlachův experiment 20b
XIII Určení měrného náboje elektronu z charakteristik magnetronu 19b
XVII Zeemanův jev 15b

Rovněž vřele doporučuji podívat se na stránky další stránky s vypracovanými praktiky, odkazuji proto na velmi pěkný rozcestník na eXpost (stránky Františka Štrupla).


© 2006-2008 Michal Bareš | mbares[at]email[dot]cz | ICQ: 111516490 ICQ status